เทศบาลตำบลท่ายาง เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท่ายาง ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 71 เล่ม 73 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2499 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ในปัจจุบันเทศบาลตำบลท่ายาง จัดเป็นเทศบาลชั้นกลาง และมีฐานะเป็นนิติบุคคล
 


 
   
เชิญร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป   ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 ก.ค. 2557
 
   
ประกาศเตือนภัยการใช้ทิชชูซับน้ำมัน   ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 ก.ค. 2557
 
   
โครงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ เพื่อรับชำระภาษีประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 มิ.ย. 2557
 
อ่านข่าวทั้งหมด


สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาชุมชนบ้านโค้งตาสุก หมู่ ๙ ต. ท่าคอย   25 ก.ค. 2557   อ่านต่อ
lสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายนำประปาชุมชนฝั่งคลอง - สี่แยกกระจับ หมู่๘,๒ ตำบลท่าคอย   25 ก.ค. 2557   อ่านต่อ
lสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชนสาย ๑ หมู่ที่ ๙ ต. ท่าคอย   25 ก.ค. 2557   อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 38 รายการ   21 ก.ค. 2557   อ่านต่อ
 
     
   
 
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี2557   8 ม.ค. 2557   อ่านต่อ
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2556   15 ธ.ค. 2555   อ่านต่อ
 
     
   
   
     
     
 
 
 
 
Jul - 2014
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
;
 
 
เกี่ยวกับเทศบาล.| นโยบายและแผนงาน | ข่าวประกาศ | แหล่งท่องเที่ยว-สินค้า OTOP | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา