หน่วยงาน
เว็บไซต์
1.
จังหวัดเพชรบุรี www.phetchaburi.go.th
2.
เทศบาลเมืองเพชรบุรี www.phetchaburicity.go.th
3.
เทศบาลเมืองชะอำ www.cha-amcity.go.th
4.
เทศบาลตำบลบ้านแหลม www.banlaem.org
5.
เทศบาลตำบลหัวสะพาน www.huasaphan-phet.com
6.
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ้hadchaosamran.com
7.
สำนักงานพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 area.obec.go.th/petchaburi2
8.
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ายาง www.tayang.police7.go.th
9.
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี cddweb.cdd.go.th/phetchaburi/
10.

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

www.bsd2u.com
11.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี www.moc.go.th/opscenter/pb/mains.html
12.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี www.doe.go.th/phetchaburi
13.
สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี www.pburi.ago.go.th
14.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี www.ssopb.org
15.
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี phetchaburi.doae.go.th
16.
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี phetburi.nso.go.th/main.jsp
17.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี intranet.m-culture.go.th/phetchaburi
18.
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี www.pbru.ac.th
19.
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ www.phetchaburi.m-society.go.th/Index.htm
20.
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี www.phetchaburi.go.th/landsoffice/main_page.htm
21.
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี www.dld.go.th/pvlo_pbr
22.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี province.prd.go.th/phetchaburi
23.
สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 2 www.tat.or.th/central02
24.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี www.pbro.moph.go.th
25.
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี www.m-industry.go.th/min/intro/province/Phetchaburi.
26.
ศูนย์ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวแห่งชาติ thainews.prd.go.th
27.
กรมประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน) www.prd.go.th/News/job.more.php
28.
ข่าวสารการรับสมัครงาน search.sanook.com/jobs/
 
 
Jul - 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
;
 
 
เกี่ยวกับเทศบาล.| นโยบายและแผนงาน | ข่าวประกาศ | แหล่งท่องเที่ยว-สินค้า OTOP | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา